″IMO 5″ turvalisus

Paakkonteinereid ohutustasemega „IMO 5“ kasutatakse kokkusurutud gaasi või vedelgaasi transportimiseks: naftagaas, propaan, butaan. Konkreetse paakkonteineri spetsifikatsioonid IMO5 ohutustasemega (kapatsiteet, paagiseina paksus, maksimaalne rõhk, täiendav soojusisolatsioon, spetsiaalne temperatuurirežiim) sõltuvad transporditava gaasi tehnilistest näitajatest. Taoliste konteinerite minimaalne töörõhk: 7 atmosfääri (Bar).
Gaasi transportimiseks ette nähtud IMO 5 paakkonteinereid ei tohi kasutada muude vedelike transportimiseks.
Lae.PDF